பேராக்

மலேசியாவின் பேராக் மாநிலம், கிரிக் நாடாளுமன்றத் தொகுதியிலும் சாபா மாநிலம், புகாயா சட்டமன்றத் தொகுதியிலும் அவசர நிலை பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ...
பேராக்கின் 14வது முதல் மந்திரியாக சாரனி முகமது இஸ்தானா இஸ்கந்திரியாவில் இன்று (டிசம்பர் 10) பதவி ஏற்றுக்கொண்டார். கோத்தா டம்பான் சட்டமன்றத் ...
மலேசியாவின் பேராக்கில் உள்ள கெரிக் நாடாளுமன்றத் தொகுதி, சாபாவில் உள்ள புகயா சட்டமன்றத் தொகுதி ஆகியவற்றுக்கு ஒரே சமயத்தில் இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. ...