பிசிஆர்

படம்: ஹெல்த்வே மெடிக்கல் குரூப்

படம்: ஹெல்த்வே மெடிக்கல் குரூப்

சிங்கப்பூரில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தனியார் மருந்தகங்களில் இன்று முதல் பிசிஆர் சோதனை

சிங்கப்பூரில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தனியார் மருந்தகங்களில் இனி யார் வேண்டுமானாலும் கொவிட்-19 கிருமித்தொற்றுக்கான பிசிஆர் சோதனையைச் செய்துகொள்ளலாம்...