விடிஎல்

ஹாங்காங், கத்தார், சவூதி அரேபியா, ஐக்கிய அரபுச் சிற்றரசுகள் ஆகிய பகுதிகளைச் சேர்ந்த கிட்டத்தட்ட 500 பயணிகளுக்கு ‘விடிஎல்’ எனப்படும் தடுப்பூசி ...
இந்தோனீசியாவின் பாத்தாம், பிந்தான் தீவுகளில் இருந்து வரும், முழுமையாகத் தடுப்பூசி செலுத்திக்கொண்ட பயணிகள் இனி சிங்கப்பூர் வந்ததும் தங்களைத் ...
மேலும் பல நாடுகளுக்கு தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டோருக்கான பயணப் பாதையை (விடிஎல்) சிங்கப்பூர் விரிவுபடுத்துகிறது. கொவிட்-19க்கு எதிராக தடுப்பூசி ...
சிங்கப்பூர் அதன் எல்லைகளை மீண்டும் திறந்துவிடுவதில் கடப்பாடு கொண்டிருப்பதாக துணைப் பிரதமர் ஹெங் சுவீ கியட் திங்கட்கிழமை (பிப்ரவரி 14) கூறியுள்ளார். ...