#டோட்டோ

திங்கட்கிழமை (மார்ச் 13) நடைபெற்ற ‘டோட்டோ’ குலுக்கலில் மாபெரும் அதிர்ஷ்டசாலி ஒருவர் $5.8 மில்லியனைத் தட்டிச்சென்றார். தெக் வாய் லேனில் உள்ள ...
‘டோட்டோ ஹங்பாவ்’அதிர்ஷ்டக் குலுக்கில் எட்டு வெற்றியாளர்கள் முதல் பரிசைப் பகிர்ந்துகொண்டனர். மொத்த பரிசுத் தொகையான $$19,416,908 ரொக்கத்தை ...
இவ்வாண்டு டோட்டோ ஹங்பாவ் அதிர்ஷ்டக் குலுக்கில் பரிசுத் தொகை $16 மில்லியன். டோட்டோ வரலாற்றில் இதுவே ஆகப் பெரிய தொகை எனக் கூறப்பட்டது. 2000 ஆம் ...