செயலி

மாணவர்களின் ஆறாவது விரலாக மாறிவிட்ட தொழில்நுட்பக் கருவிகளில் தமிழைப் புகுத்துவது, அவர்களிடம் தமிழைக் கொண்டுசேர்க்கும் மிகச் சிறந்த வழி எனும் நம்பிக்கையில் உருவாகி, தமிழ் மொழி விழாவையொட்டி வெளியீடு கண்டுள்ளது ‘அகரம்’ என்ற மின் அகராதிச் செயலி.
புதுடெல்லி: நோய்டாவில் வெள்ளிக்கிழமை (மார்ச் 29) காலை, ஊபர் செயலி மூலம் ஆட்டோவிற்குப் பதிவு செய்தார் தீபக் தெங்குரியா எனும் வாடிக்கையாளர்.
புதுடெல்லி: இந்தியாவில் நாடாளுமன்றத் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், தேர்தல் தொடர்பான விதிமீறல் புகார்களும் வந்தவண்ணம் உள்ளன.
சிறார்களுக்குப் பயனளிக்கும் நோக்கத்துடன் புதிய நான்கு பாக சிறப்புக் காணொளித் தொடரை தமிழ் முரசு அறிமுகம் செய்கிறது.
தோக்கியோ சாலைகளில், “கவனம்: இயந்திர மனிதன்” என்று சுயமாகச் செல்லும் பச்சை நிற விநியோக இயந்திர மனிதர்கள் கூறுவதைக் கேட்கலாம்.