தலையங்கம்

எல்லா நன்மைகளும் பெற்றிருக்கும் சிங்கப்பூரில் முன்னெப்போதும் இல்லாத எண்ணிக்கையில் மாணவர்கள் தமிழ் படிக்கிறார்கள்.
சிங்கப்பூருக்கும் மலேசியாவிற்கும் இடையிலான இருதரப்பு உறவு இரு குறிப்பிடத்தக்க சாதனைகளை ஜனவரி 11ஆம் தேதி அன்று எட்டியது.
சிங்கப்பூரின் வரலாற்றுப் பக்கங்களில் இடம்பிடித்துவிட்ட விரும்பத்தகாத சம்பவங்களில் ஒன்று லிட்டில் இந்தியா கலவரம். அதை நினைவுகூர்வது என்ன நடந்தது என்பதைப் புரட்டிப்பார்ப்பதற்காக அல்ல. என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை நமக்கு நாமே நினைவுறுத்திக் கொள்வதற்காக.
தீமைகள் அழிந்து நன்மைகள் விளைந்ததைக் கொண்டாடும் நாள் தீபாவளிப் பண்டிகை.