விசை பயிலரங்கு

சாம்ராஜ்: அனுபவமே கவிதையின் சாரம்

சாம்ராஜ்: அனுபவமே கவிதையின் சாரம்

ஜக்கியத்துன்னிஸா ஜியாவுதீன் தேசிய கலைகள் மன்றத்தின் ஆதரவுடன் தமிழ் முரசு நடத்தும் வளரும் படைப்பாளர்களுக்கான விசை படைப்பிலக்கியத் திட்டத்தின்...

மொழிக்குள் இயங்கும் மொழி - கவிஞர் சாம்ராஜ்

மொழிக்குள் இயங்கும் மொழி - கவிஞர் சாம்ராஜ்

நவீன கவிதை குறித்துப் பேசுவதற்கு முன் கவிதை என்றால் என்ன என்பதை புரிந்துகொள்ள முயலலாம். கவிதை என்றால் என்ன என்பதற்கு திட்டவட்டமான பதில் கிடையாது....

தேசிய நூலகத்தில் நடைபெற்ற எழுத்தாளர் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் எழுத்தாளர் சரவணகார்த்திகேயனுடன்(வலது) நிகழ்ச்சியை வழிநடத்திய டாக்டர் சரவணன்  . படம்: தமிழ் முரசு

தேசிய நூலகத்தில் நடைபெற்ற எழுத்தாளர் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் எழுத்தாளர் சரவணகார்த்திகேயனுடன்(வலது) நிகழ்ச்சியை வழிநடத்திய டாக்டர் சரவணன் . படம்: தமிழ் முரசு

தமிழிலக்கியத்தை வளர்க்கும் இடைநிலை இலக்கியங்கள்

தேசிய கலைகள் மன்றத்தின் ஆதரவுடன் தமிழ் முரசின் ஏற்பாட்டில் இடம்பெறும் விசைப் பயிலரங்கின் ஒரு பகுதியாக, எழுத்தாளர் சரவணகார்த்திகேயனின் “தீவிர...

ஒரு நல்ல புத்தகம்

ஒரு நல்ல புத்தகம்

ஒரு நல்ல புத்தகம் நம் ஜன்னலைத் திறக்கிறது அதன்வழி நமக்குள் தேடலின் பறவைகளை அனுப்புகின்றது...ரசனையெனும் அதன், அலகுகளில் சேகரித்த வெளிச்ச...

எழுத்தாளர் சரவணகார்த்திகேயனுடன் விசை படைப்பிலக்கியத் திட்டம்: படங்கள்

எழுத்தாளர் சரவணகார்த்திகேயனுடன் விசை படைப்பிலக்கியத் திட்டம்: படங்கள்

விசை படைப்பிலக்கியத் திட்டத்தின் மற்றொரு பரிமாணமாக எழுத்தாளர் சி.சரவணகார்த்திகேயன் சிறுகதைப் பயிலரங்கை ஜூலை 6ஆம் தேதி வழிநடத்தினார். [video:...