உணவும் நலமும்

அதிக எண்ணெய் ஆபத்து

இனிப்பு, உப்பு, புளிப்பு போன்றவை உணவில் 'கொஞ்சம் தூக்கலாக' இருந்தால் உடல் நலத்துக்குக் கேடு என்பதைப் பலர் தற்போது உணர்ந்திருப்பதைப்போல, அந்த...

பகல் தூக்கத்தைத் தவிர்க்கும் வழிகள்

மதிய உணவு உண்ட பின் சிலர் உற்சாகமிழந்து தூக்க கலக்கத் தோடு காணப்படுவதுண்டு.  மேலும் இதன் விளைவாக வேலையில் கவனமின்மை ஏற் பட்டு, பணியைச் சரி வர...

படம்: ராய்ட்டர்ஸ்

உணவைத் தாளிப்பதின் அவசியம்

உணவைச் சமைத்துச் சாப்பிடும் போது அதில் ஏற்படும் மாறுபாடு களால் செரிமானக் கோளாறு ஏற்படலாம். அதனைத் தவிர்க்கும் நோக் கில்தான், சமைக்கும்போது உண வின்...