ஆன்மிகம்

39ஆம் திருமுறை மாநாடு இன்று தொடங்குகிறது

39ஆம் திருமுறை மாநாடு இன்று தொடங்குகிறது. சிங்கப்பூரில் ஆண்டுக்கொருமுறை நடைபெறும் திருமுறை மாநாடு இன்று முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை வரை (ஜூலை 19, 20, 21)...

சிங்கப்பூர் ஆலயங்கள்: ஸ்ரீ வைராவிமட காளியம்மன் ஆலயம்

1800களில் நிறுவப்பட்ட ஸ்ரீ வைராவிமட காளியம்மன் கோயில் சிங்கப்பூரின் ஆகப் பழமையான கோயில்களில் ஒன்று. அன்றைய சிங்கப்பூரில் இருந்த இந்திய தோட்ட...