எஸ்ஐஏ

பாரிசில் இருந்து சிங்கப்பூருக்கு பறந்து வந்த சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் (எஸ்ஐஏ) விமானத்தில் ஜூன் மாதம் நியூலாந்தைச் சேர்ந்த திருவாட்டி கில் பிரஸ் என்ற மாதும் அவருடைய கணவரான வாரன் என்பவரும் முதல்தர எக்கானமி பயணச்சீட்டை பயன்படுத்தி அதற்கான இருக்கைகளில் அமர்ந்து 13 மணி நேரம் பயணம் செய்தனர்.
விமானச் சிப்பந்தி திரு வினோத் பாலசுப்ரமணியம், 34, தமது லண்டன் பயணத்துக்காக சாங்கி விமான நிலையத்திற்குத் தனியார் வாடகை காரில் சென்றுகொண்டிருந்தார்.
சிங்கப்பூர் அரசாங்க முதலீட்டு நிறுவனமான தெமாசெக், சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனத்தில் (எஸ்ஐஏ) தான் வைத்துள்ள பாத்தியதையில் 1.85 விழுக்காட்டு பங்குகளை விற்கப்போவதாக தகவல் வெளியானதை அடுத்து எஸ்ஐஏ நிறுவனத்தின் பங்குகள் வெள்ளிக்கிழமை 4.8% விலை சரிந்தன.
சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் (எஸ்ஐஏ) தலைமை நிர்வாகி கோ சூன் போங்கின் ஆண்டு வருமானம், 2023 மார்ச் 31ஆம் தேதி முடிவடைந்த நிதியாண்டில் 86 விழுக்காடு உயர்ந்து $6.7 மில்லியன் ஆனது.
சிங்கப்பூரின் தேசிய விமான நிறுவனமான சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் (எஸ்ஐஏ), உலகளாவிய நிலையில் நடத்தப்பட்ட ஓர் ஆய்வில் உலகின் தலைசிறந்த நிறுவனம் என்று தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது.