வரவுசெலவுத் திட்டம்

வாஷிங்டன்: சில தீவிரவாத குடியரசுக் கட்சியினர் வரவுசெலவுத்திட்டத்தை முடக்கி, அதன்மூலம் அரசாங்கத்தை முடக்கப் பார்ப்பதாக அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் சனிக்கிழமை குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
கொவிட்-19 காரணமாக நிச்சயமில்லாத நிலவரம் தொடரும் நிலையில், துணைப் பிரதமர் ஹெங் சுவீ கியட் inRu (பிப்ரவரி 16) நாடாளுமன்றத்தில் சமநிலையான ஒரு வரவுசெலவுத்...
* 3 துறைகளை இலக்காகக் கொண்ட $11 பில்லியன் புதிய கொவிட்-19 மீட்சித் திட்டம் * பெரும்பாலான துறைகளில் வேலை ஆதரவு திட்டம் $700 மில்லியன் செலவில் ...
சிங்கப்பூரின் 2021ஆம் ஆண்டுக்கான வரவுசெலவுத் திட்டத்தை துணைப் பிரதமரும் நிதி அமைச்சருமான திரு ஹெங் சுவீ கியட் வரும் பிப்ரவரி மாதம் 16ஆம் தேதி ...
கொவிட்-19 கொள்ளைநோய் விளைவித்த பாதிப்புகளைச் சமாளிக்க அரசாங்கம் முன்வைத்த மூன்றாவது ஆதரவு வரவுசெலவுத் திட்டத்துக்கு தேவைப்பட்ட $8 பில்லியன் நிதி ...