கட்டுமான ஊழியர்

ஆன்சன் ரோடு, மேக்ஸ்வெல் ரோடு சாலைச் சந்திப்பில் இன்று (ஜனவரி 17) காலை நிகழ்ந்த விபத்தில் ஹோண்டா கார் ஒன்றின் அடியில் சிக்கிக்கொண்ட பாதசாரி பெண்ணை அந்த வழியாகச் சென்ற பலர் மீட்க உதவினர். படங்கள்: ஸ்டோம்ப்

ஆன்சன் ரோடு, மேக்ஸ்வெல் ரோடு சாலைச் சந்திப்பில் இன்று (ஜனவரி 17) காலை நிகழ்ந்த விபத்தில் ஹோண்டா கார் ஒன்றின் அடியில் சிக்கிக்கொண்ட பாதசாரி பெண்ணை அந்த வழியாகச் சென்ற பலர் மீட்க உதவினர். படங்கள்: ஸ்டோம்ப்

 விபத்து: காருக்கடியில் சிக்கிய பெண்ணை மீட்க உதவிய ராணுவப் பணியாளர், கட்டுமான ஊழியர்கள்

ஆன்சன் ரோடு, மேக்ஸ்வெல் ரோடு சாலைச் சந்திப்பில் இன்று (ஜனவரி 17) காலை நிகழ்ந்த விபத்தில் ஹோண்டா கார் ஒன்றின் அடியில் சிக்கிக்கொண்ட பாதசாரி பெண்ணை...