பொருளியல்

படம்: ஏஎஃப்பி

படம்: ஏஎஃப்பி

துணைப் பிரதமர் ஹெங்: உலக வளர்ச்சிக்கு சிறப்பாகப் பங்களிக்க முடியும்; ஆசியாவிற்கு நல்ல எதிர்காலம்

  உலகப் பொருளியல் கடந்த நூறாண்டுகளில் இல்லாத மந்தநிலையை எதிர்கொண்டு வந்தாலும் உலகளாவிய வளர்ச்சிக்குப் பங்களிக்கும் வகையில் ஆசியா நல்ல...

இவ்வாண்டில் இந்தியப் பொருளியல் 9% சுருங்கும் என்றும் சீனப் பொருளியல் 1.8% வளர்ச்சி காணும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. படம்: ஏஎஃப்பி

இவ்வாண்டில் இந்தியப் பொருளியல் 9% சுருங்கும் என்றும் சீனப் பொருளியல் 1.8% வளர்ச்சி காணும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. படம்: ஏஎஃப்பி

'தெற்காசியாவில் பொருளியல் வீழ்ச்சி; சீனாவில் மட்டும் வளர்ச்சி'

கொவிட்-19 நோய்ப் பரவல் வளர்ந்து வரும் ஆசிய நாடுகளைப் பொருளியல் மந்தநிலைக்குத் தள்ளிவிட்டிருப்பதாக ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி தெரிவித்து இருக்கிறது. கடந்த...

இதே நிலை நீடித்தால் அடுத்த சில மாதங்களில் இந்தியப் பொருளியல் மேலும் சரியக்கூடும் என நிபுணர்கள் எச்சரித்துள்ளனர். படம்: ராய்ட்டர்ஸ்

இதே நிலை நீடித்தால் அடுத்த சில மாதங்களில் இந்தியப் பொருளியல் மேலும் சரியக்கூடும் என நிபுணர்கள் எச்சரித்துள்ளனர். படம்: ராய்ட்டர்ஸ்

இந்தியப் பொருளியல் 23.9% வீழ்ச்சி கண்டது

இந்த நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி 23.9% சரிவைச் சந்தித்துள்ளது.  கடந்த 40 ஆண்டுகளில் இப்படி ஒரு சரிவை...

பொருளாதார மந்தநிலையைச் சமாளிப்பதற்கு ஏற்ப இந்தியாவின் ரிசர்வ் வங்கி உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாக அவ்வங்கியின் ஆளுநர் சந்திரகாந்த தாஸ் தெரிவித்துள்ளார். படம்: ஊடகம்

பொருளாதார மந்தநிலையைச் சமாளிப்பதற்கு ஏற்ப இந்தியாவின் ரிசர்வ் வங்கி உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாக அவ்வங்கியின் ஆளுநர் சந்திரகாந்த தாஸ் தெரிவித்துள்ளார். படம்: ஊடகம்

'நூறு ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு சுகாதார, பொருளாதார நெருக்கடி'

பொருளாதார மந்தநிலையைச் சமாளிப்பதற்கு ஏற்ப இந்தியாவின் ரிசர்வ் வங்கி உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாக அவ்வங்கியின் ஆளுநர் சந்திரகாந்த தாஸ்...

புதிய சிங்கப்பூர் ஐக்கிய செயல் குழுமங்கள், புதுப்புது யோசனைகளை வேகமாக தீட்டி நாட்டின் பொருளியலை மேம்படுத்த தீவிரமாக முயலும். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

புதிய சிங்கப்பூர் ஐக்கிய செயல் குழுமங்கள், புதுப்புது யோசனைகளை வேகமாக தீட்டி நாட்டின் பொருளியலை மேம்படுத்த தீவிரமாக முயலும். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

7 தொழில்துறைகளில் கவனம் செலுத்த புதிய குழுமங்கள்

சிங்கப்பூரில் புதுப்புது திட்டங்களுக்கான யோசனைகளைத் தீட்டவும் புதிய வேலைகளை உருவாக்கவும் மிக முக்கியமான ஏழு வளர்ச்சி துறைகளில் தொழில்துறை தலைமையிலான...