டிரேஸ் டுகெதர்

தனி­ந­பர் தொடர்­பு­ தட­ம­றி­தல் தர­வு­க­ளின் பயன்­பாட்­டைக் கட்டுப்படுத்தும் மசோதா நேற்று நாடா­ளு­மன்­றத்­தில் ஒரு­ம­ன­தாக நிறை­வே­றி­யது. மூன்று ...
‘டிரேஸ்டுகெதர்’ பயன்பாட்டில் பல பாதுகாப்பு அம்சங்கள் உள்ளன என அமைச்சர் டான் விளக்கம்
மிகக் கடு­மை­யான குற்­றங்­கள் தொடர்­பி­லான புல­னாய்­வுக்கு மட்­டுமே தனிப்­பட்ட தொடர்பு தட­மறி­தல் தர­வு­கள் பயன்­ப­டுத்­தப்­படும் என்ற பாது­காப்­புக் ...
ஒரு கடைத்­தொ­கு­தி­யில் ‘சேஃப் என்ட்ரி’ மூலம் நுழை­வுப் பதிவு செய்­யும் வாடிக்­கை­யா­ளர்­கள் அத்­தொ­கு­தி­யில் உள்ள கடை­க­ளுக்­குச் செல்­லும்­போது ...
டிரேஸ் ­டு­கெ­தர், சேஃப்என்ட்ரி தர­வு­களைக் கடு­மை­யான ஏழு வகை குற்­றங்­கள் தொடர்­பான விசா­ர­ணை­க­ளுக்­குப் பயன்­ப­டுத்த வகை­செய்­யும் புதிய மசோதா ...