பொதுத் தேர்தல்

இயோ சூ காங் தனித் தொகுதியில் உள்ள சந்தை ஒன்றில் அத்தொகுதியில் போட்டியிடும் தமது கட்சி வேட்பாளர் கேலா லோவுடன் டாக்டர் டான் இன்று தொகுதி உலா மேற்கொண்டார். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

இயோ சூ காங் தனித் தொகுதியில் உள்ள சந்தை ஒன்றில் அத்தொகுதியில் போட்டியிடும் தமது கட்சி வேட்பாளர் கேலா லோவுடன் டாக்டர் டான் இன்று தொகுதி உலா மேற்கொண்டார். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

டான் செங் போக்: தொகுதியில்லா நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பதவி தந்தால் ஏற்கமாட்டேன்

  கூடுதல் தொகுதயில்லா நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை நியமிக்க அரசாங்கம் கொண்டிருக்கும் திட்டத்தை சிங்கப்பூர் முன்னேற்றக் கட்சியின் தலைவர்...

நகர மன்றம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் சில குறைபாடுகள் இருந்ததாக ஒப்புக்கொண்ட புக்கிட் பாத்தோக் தொகுதியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு முரளி பிள்ளை, அவை நகர மன்ற செயல் முறையினால் வந்த குறைபாடு அல்ல என்பதை தெரிவித்தார். படம்: சிஎம்ஜி

நகர மன்றம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் சில குறைபாடுகள் இருந்ததாக ஒப்புக்கொண்ட புக்கிட் பாத்தோக் தொகுதியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு முரளி பிள்ளை, அவை நகர மன்ற செயல் முறையினால் வந்த குறைபாடு அல்ல என்பதை தெரிவித்தார். படம்: சிஎம்ஜி

‘நகர மன்ற செயல்முறையில் குறைபாடுகள் இல்லை’

புக்கிட் பாத்தோக்கில் பாதுகாப்பு அம்சங்களில் குறைபாடு, மேம்பாட்டுப் பணி திட்டங்களில் தாமதம் போன்ற வி‌ஷயங்களை அங்கு போட்டியிடும் சிங்கப்பூர்...

படங்கள்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

படங்கள்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

வேட்பு மனு தாக்கல்: அண்மைய நிலவரம்

பைனியர் தனித்தொகுதியில் மும்முனைப் போட்டி. மக்கள் செயல் கட்சியின் சார்பில் திரு பேட்ரிக் டே, சிங்கப்பூர் முன்னேற்றக் கட்சியின் சார்பில்  லிம்...

தியோங் பாரு உணவு நிலையத்தில் இம்மாதம் 24ஆம் தேதி காணப்பட்ட சிங்கப்பூர் முன்னேற்றக் கட்சியின் தலைமைச் செயலாளர் டான் செங் போக் (நடுவில்). படம்: சாவ் பாவ்

தியோங் பாரு உணவு நிலையத்தில் இம்மாதம் 24ஆம் தேதி காணப்பட்ட சிங்கப்பூர் முன்னேற்றக் கட்சியின் தலைமைச் செயலாளர் டான் செங் போக் (நடுவில்). படம்: சாவ் பாவ்

சிங்கப்பூர் முன்னேற்றக் கட்சி தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டது

சிங்கப்பூர் முன்னேற்றக் கட்சி இன்று (ஜூன் 29) அதன் தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது. ‘இன்னும் சிறந்தவற்றுக்கு நீங்கள் தகுதியுடையவர்’...

(இடமிருந்து) திரு டேரல் டேவிட், திருவாட்டி இங் லிங் லிங், பிரதமர் லீ சியன் லூங், திருவாட்டி நாடியா அகம்மது சாம்டின், திரு கான் தியாம் போ. படம்: மக்கள் செயல் கட்சி

(இடமிருந்து) திரு டேரல் டேவிட், திருவாட்டி இங் லிங் லிங், பிரதமர் லீ சியன் லூங், திருவாட்டி நாடியா அகம்மது சாம்டின், திரு கான் தியாம் போ. படம்: மக்கள் செயல் கட்சி

'வேட்பாளர்களைத் தேர்வு செய்யும் முறையில் மசெக நம்பிக்கை'

மக்கள் செயல் கட்சி, வேட்பாளர்களைத் தேர்ந்தெடுக்கும் தனது நடைமுறையில் நம்பிக்கை கொண்டு இருக்கிறது. தன் வேட்பாளர்கள் அந்தப் பணிக்குப்...