கருணை

கரு­ணை­யைப் பொறுத்­த ­வ­ரை­யில் தனக்கு ஏக­போக உரிமை இருக்­கிறது என்று யாருமே அனுமானித்துக்­ கொள்­ளக் கூடாது என்று மூத்த அமைச்­சர் தர்­மன் ...
சிங்­கப்­பூ­ரின் பாது­காப்­பான, கனி­வான இணைய சமூ­கம் அமைய மூன்று வழி­க­ளைப் பரிந்­து­ரைத்­தார் பிர­த­மர் அலு­வ­லக மற்­றும் தேசிய வளர்ச்சி துணை ...