லீ குவான் இயூ

திரு லீ குவான் இயூவுக்காகத் தம் உயிரைப் பணயம் வைக்கத் தயாராக இருந்ததாக அவரின் மெய்க்காவலராக இருந்த 83 வயது கருப்பையா கந்தசாமி குறிப்பிட்டார்.
சிங்கப்பூரின் முதல் பிரதமர் லீ குவான் இயூவின் 100வது பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்தையொட்டி சிங்கப்பூர் முழுவதும் சனிக்கிழமை பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் இடம்பெற்றன.
இன்று, செப்டம்பர் 16ஆம் தேதி, சிங்கப்பூரின் முதல் பிரதமர் லீ குவான் இயூவின் 100வது பிறந்தநாள்.
சிங்கப்பூரின் முதல் பிரதமரான திரு லீ குவான் இயூவின் நூறாவது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, சாங்கி விமான நிலையத்தில் ஓர் இலவசக் கண்காட்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
சிங்கப்பூரின் முதல் பிரதமரான மறைந்த திரு லீ குவான் இயூ சிங்கப்பூரை அதிவேக வளர்ச்சியடையச் செய்தவர் மட்டுமல்ல, சிங்கப்பூரில் இந்தியர்களுக்குப் பக்கபலமாக இருந்து அவர்களைத் தூக்கிவிட்டவரும்கூட.