#சிங்கப்பூர் #கொவிட்-19

பி கியூ. 1 , பி கியூ. 1.1 கொவிட்-19 திரிபுகளை தொற்றிய 4 நபர்கள் அக்டோபர் 23ஆம் தேதியில் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. நாள்வரில் யாரும் மருத்துவமனையில் ...
சிங்கப்பூரில் கொவிட்-19 நிலைமை மேம்பட்டிருந்தாலும், கொவிட்-19 அமைச்சுகள்நிலை பணிக்குழு தொடர்ந்து செயல்படும் என்று துணைப் பிரதமர் லாரன்ஸ் வோங் ...
சிங்கப்பூரில் கொவிட்-19 கிருமித்தொற்றால் புதிதாக பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 4,381 என சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது. இந்த எண்ணிக்கை திங்கட்கிழமை...
பெரும்பாலான இடங்களில் ‘சேஃப்என்ட்ரி’ செயலியில் பதிவு செய்யத் தேவையில்லைதான். அதனால் உங்கள் டிரேஸ்டுகெதர் கருவிகள் இனி எதற்கு என்று நினைத்து அவற்றைத் ...
சிங்கப்பூருக்கு வரும் முழுமையான தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டோர் கொவிட்-19 பரிசோதனை செய்ய வேண்டியதில்லை. இந்தப் புதிய நடைமுறை ஏப்ரல் 26ஆம் தேதி நடப்புக்கு ...