விழா

குடும்பங்களுக்கு உகந்த நாடாக சிங்கப்பூரை உருவாக்க பல முயற்சிகள் தொடர்ந்து இடம்பெறும் என்று பிரதமர் லாரன்ஸ் வோங் உறுதியளித்துள்ளார்.
நவீன சிங்கப்பூரின் தந்தை திரு லீ குவான் யூவின் நூற்றாண்டு விழா இவ்வாண்டு களம் காணும் வேளையில் தமது கலைப் படைப்புவழி புகழ் அஞ்சலியாக திரு லீக்கு மரியாதை செலுத்தி உள்ளார் கட்டடவியல் கலைஞர் தமிழரசன் சண்முகானந்தம், 27.
சிங்கப்பூர் மரபுடைமை விழா 2024 இந்த வாரம் நிறைவுபெறவிருக்கிறது.
ஈராண்டுக்கு ஒருமுறை தேசிய தொடக்கக்கல்லூரி நடத்திவரும் ‘ஃபன்டாசியா’ (Funtasia) தொண்டு கேளிக்கை விழாவை, இவ்வாண்டு மதியிறுக்கம் சங்கத்தின் ஈடன் பள்ளியுடனும் பெரியவர்களுக்கான ஈடன் மையத்துடனும் (Eden Centre for Adults) இணைந்து நடத்தியது.
‘லிஷா’ எனும் லிட்டில் இந்தியா வர்த்தகர்கள் மரபுடைமைச் சங்கம் இந்தியப் புத்தாண்டைக் கொண்டாட நடத்திவரும் வருடாந்திர இந்திய கலாசாரத் திருவிழா நிகழ்ச்சி, இவ்வாண்டும் சிறப்பாக நடைபெற்று முடிவடைந்தது.