#தமிழ்முரசு

முரசொலிஒரு நாடு கூடு­மா­ன­வரை சுய­சார்­பு­டன் திகழ வேண்­டி­யது முக்­கி­ய­மான ஒன்று. அதுவும் உணவைப் பொறுத்­த­வரை சுய­சார்பு என்­பது மிகப்­பெ­ரிய ...
முரசொலிஇந்த பூமி தோன்றி, அதில் உயி­ரி­னம் பரிணமித்த சம்பவம் எவ்­வ­ளவு ஆண்­டு­களுக்கு முன் நிகழ்ந்து இருக்கும் என்­ப­தைத் துல்­லியமாகக் கணிப்­பது ...