சுற்றுலா

இந்தோ-கிரேக்க நாணயங்கள், புத்தக் கோயில்கள்,  வித்தியாசமான சிலைகள், ஸ்தூபம், பானைகள் மற்றும் ஆயுதங்கள் ஆகியனவும்  பஜிராவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. படங்கள்: இணையம்

இந்தோ-கிரேக்க நாணயங்கள், புத்தக் கோயில்கள், வித்தியாசமான சிலைகள், ஸ்தூபம், பானைகள் மற்றும் ஆயுதங்கள் ஆகியனவும் பஜிராவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. படங்கள்: இணையம்

கோயில்களுடன் கூடிய 3,000 ஆண்டுகள் பழமையான நகரம் பாகிஸ்தானில் கண்டுபிடிப்பு

வடமேற்கு பாகிஸ்தானில் கைபர் பக்துன்க்வா மாகாணத்தின் ஸ்வாட் மாவட்டத்தில் பாரிகோட்டுக்கு அருகில்  3,000 ஆண்டுகள் பழமையான நகரம்...

சன்டெக் மாநாடு, கண்காட்சி மையத்தில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை நடந்த சராவாக்- சிங்கப்பூர் வர்த்தக கருதரங்கு, 'எக்ஸ்போ'வில் கலந்துகொண்டார் வர்த்தக, தொழில் அமைச்சர் சான் சுன் சிங் (நடுவில்). 
படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

சன்டெக் மாநாடு, கண்காட்சி மையத்தில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை நடந்த சராவாக்- சிங்கப்பூர் வர்த்தக கருதரங்கு, 'எக்ஸ்போ'வில் கலந்துகொண்டார் வர்த்தக, தொழில் அமைச்சர் சான் சுன் சிங் (நடுவில்).
படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

சிங்கப்பூருக்கும் சரவாக்கிற்கும் இடையிலான வர்த்தக உடன்பாடு

மூலீகை தேநீர் போன்ற கிழக்கு மலேசியாவிலிருந்து வரும் பிரத்தியேகப் பொருட்கள் பலவற்ற இனி உள்ளூர் சந்தைகளில் எதிர்ப்பார்க்கலாம். சன்டெக் மாநாடு,...

செந்தோசாவில் உள்ள கடல்வாழ் மீன் காட்சியகம். படம்: செந்தோசா

செந்தோசாவில் உள்ள கடல்வாழ் மீன் காட்சியகம். படம்: செந்தோசா

குறைந்த செலவில் விடுமுறையைக் கழிக்க

ஜூன் மாத பள்ளி விடுமுறையில் பிள்ளைகளுடன் சேர்ந்து நீங்களும் உங்களைப் புதுப்பித்துக் கொள்ளுங்கள். சிலர் வெளி நாடுகளுக்குச் செல்ல விரும்புவார்கள்....

புத்துணர்ச்சி அளிக்கும் நல்வாழ்வுச் சுற்றுலா

சுற்றுலாத் துறையின் எல்லைகள் வேகமாக விரிவடைந்து கொண்டே போகின்றன. சாகசச் சுற்றுலா, மருத்துவச் சுற்றுலா, நல்வாழ்வுச் சுற்றுலா, ஆன்மீகச் சுற்றுலா,...

மலேசியாவின் சிறந்த ஐந்து நீர்ப்பூங்காக்கள்

வெயிலால் உடம்பு காயும்போது அதற்கு நல்ல இதத்தைத் தருவது ஒரு நல்ல குளியல் அல்லது நீச்சல்.  பக்கத்தில் இருக்கும் மலேசியாவுக்குச் சென்று நீங்கள்...