உடல் நலம்

கழிவறை இருக்கையைக் காட்டிலும், பலமுறை பயன்படுத்தக்கூடிய  (reusable) தண்ணீர்ப் புட்டியில் 40,000 மடங்கு அதிக நுண்கிருமிகள் ஒட்டிக்கொண்டிருக்கலாம் ...
சிங்கப்பூர் குடிமைத் தற்காப்புப் படையின் அதிகாரிகள் தங்கள் உடல்நலம், மனநலம் தொடர்பான மருத்துவச் சோதனைத் தரவுகளைத் தெரிந்துகொள்ள இயலும். ...
உலக சுகாதார நிறுவனம் பரிந்துரைக்கும் அளவைவிட கிட்டத்தட்ட இரட்டிப்பு அளவு உப்பை சிங்கப்பூரர்கள் உட்கொண்டு வருகின்றனர். இதனால் அதிகமானோருக்கு உயர் ரத்த ...
தென்கிழக்கு ஆசியாவில் முதன்முறையாக கணைய மாற்று அறுவை சிகிச்சையை சிங்கப்பூர் வழங்கவுள்ளது. தற்போதைக்கு தென்கிழக்காசிய வட்டாரத்தில் அச்சேவையை வழங்கும் ...
மகனுக்கு பாலூட்டிக்கொண்டிருந்தபோது இடது மார்பகத்தில் வலி ஏற்பட்டதை உணர்ந்தார் திருவாட்டி ஓங் லி ஹுய். வலி அதிகரித்தது; இடது மார்பகத்தில் ஒரு கட்டியும்...