போதை

பொறுப்பற்ற முறையிலோ மது, போதைப்பொருளை உட்கொண்ட பின்னரோ வாகனம் ஓட்டி, விபத்தை ஏற்படுத்தி, உயிருடற்சேதம் விளைவிப்போருக்குக் கடும் தண்டனையும் அபராதமும் ...
பதினான்கு வயது சிறுமிக்கு போதைப்பொருள் விற்ற 15 வயது சிறுவனை அதிகாரிகள் கைது செய்துள்ளனர். போதைப்பொருள் விற்ற அந்தச் சிறுவன் போதைப்பொருள் கடத்தியதாகச்...
போதைப் பொருள் குற்றவாளிகளுக்கு எதிராக மரண தண்டனை விதிப்பது சிங்கப்பூரின் உரிமை. சிங்கப்பூர் சட்டங்கள் வழங்கும் இந்த உரிமையை மற்ற நாடுகள் மதித்து நடக்க...