தேர்வு முடிவு

அனுபவம் இல்லாவிட்டாலும் புதியனவற்றைக் கற்பதில் தயக்கம் காட்டியதில்லை கிரெஸ்ட் உயர்நிலைப்பள்ளி மாணவி பவித்ரா செல்வம், 16. நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர், ...
இவ்வாண்டு பொதுக் கல்விச் சான்றிதழ் வழக்கநிலைத் (ஜிசிஇ ‘என்’ நிலை) தேர்வை எழுதிய மாணவர்கள் தேர்வு முடிவுகளை இம்மாதம் 19ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை ...