மனிதவள அமைச்சு

தங்குவிடுதிகளில் வசிக்கும் வெளிநாட்டு ஊழியர்களுக்கு தற்போது சுத்தமான உணவு கிடைப்பதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆட்குறைப்பு செய்யப்பட்டோரும் இதர ஊழியர்களும் புதிய வேலைகளைத் தேடுவதன் தொடர்பில் வேலைவாய்ப்பு ஒப்பந்தத்தில் விதிக்கப்படும் கட்டுப்பாடுகள் குறித்த புதிய வழிகாட்டிக் குறிப்புகளை அரசாங்கம் உருவாக்கி வருவதாக மனிதவள அமைச்சர் டான் சீ லெங் கூறியுள்ளார்.
சிங்கப்பூருக்குப் பெரும் சவாலாக வளர்ந்துவரும் மூலதனம், திறமை, உள்கட்டமைப்பு போன்ற துறைகளில் இருக்கும் பற்றாக்குறையைச் சமாளிக்க புத்தாக்கம், உற்பத்தித்திறன் அதிகரிப்பு, உலகப் பொருளியலுடன் மேம்படுத்தப்பட்ட இணைப்பு ஆகியவை உதவும் என மனிதவள அமைச்சரும் வர்த்தக தொழில் இரண்டாம் அமைச்சருமான டான் சீ லெங் தெரிவித்தார்.
கடந்த அக்டோபர், நவம்பர் மாதங்களில் இடம்பெற்ற அமலாக்க நடவடிக்கைகளின்போது மனிதவள அமைச்சு உலோக வேலைப்பாட்டு நிறுவனங்களுக்கு $32,000 அபராதம் விதித்தது.
சிறந்த முறையில் நடந்துகொண்ட பணிப்பெண்கள் எண்மருக்கும் அவர்களது முதலாளிகளுக்கும் ‘சிறந்த முன்மாதிரி வெளிநாட்டு இல்லப் பணியாளர் மற்றும் முதலாளிகள்’ விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.