சிங்கப்பூர்

சமூகத்தில் 15 பேர் உட்பட சிங்கப்பூரில் புதிதாக 18 பேருக்கு கிருமித்தொற்று

சமூக அளவில் 15 பேர் உட்பட சிங்கப்பூரில் இன்று (ஜூன் 22) புதிதாக 18 பேருக்கு கொரோனா கிருமித்தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. சமூகத்தில் தொற்று...

போலிசாரை ஆடவர் வசைபாடி சவால் விடுப்பதைக் காட்டும் காணொளி சமூக ஊடகங்களில் பரவியதாக ஸ்டோம்ப் இணைய செய்தித்தளம் கூறியது. படம்: ஸ்டோம்ப்

போலிசாரை ஆடவர் வசைபாடி சவால் விடுப்பதைக் காட்டும் காணொளி சமூக ஊடகங்களில் பரவியதாக ஸ்டோம்ப் இணைய செய்தித்தளம் கூறியது. படம்: ஸ்டோம்ப்

பாலஸ்டியர் சாலையில் போலிசாரை வசைபாடி எதிர்த்தவர் கைது

பாலஸ்டியர் ரோட்டில் நடந்த தகராற்றுக்குப் பின்னர், தகவல் அறிந்து வந்த போலிசாரை வசைபாடி முரண்டுபிடித்த 27 வயது ஆடவர் கைதானார். எண் 230 பாலஸ்டியர்...

சமூகத்தில் 13 பேர் உட்பட சிங்கப்பூரில் புதிதாக 16 பேருக்கு கிருமித்தொற்று

சமூக அளவில் 13 பேர் உட்பட சிங்கப்பூரில் இன்று (ஜூன் 21) புதிதாக 16 பேருக்கு கொரோனா கிருமித்தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. சமூகத்தில் தொற்று...

சமூக அளவில் ஒன்பது பேர் உட்பட சிங்கப்பூரில் புதிதாக 11 பேருக்கு கிருமித்தொற்று

சமூக அளவில் ஒன்பது பேர் உட்பட சிங்கப்பூரில் இன்று (ஜூன் 20) புதிதாக 11 பேருக்கு கொரோனா கிருமித்தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. சமூகத்தில் தொற்று...

சமூகத்தில் 19 பேர் உட்பட சிங்கப்பூரில் புதிதாக 24 பேருக்கு கிருமித்தொற்று

சமூக அளவில் 19 பேர் உட்பட சிங்கப்பூரில் இன்று (ஜூன் 16) புதிதாக 24 பேருக்கு கொரோனா கிருமித்தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. சமூகத்தில் தொற்று...