சிங்கப்பூர்

சாலையைக் கடந்தபோது லாரி மோதி 26 வயது ஆடவர் ஒருவர் காயமடைந்தார்.
ஆவிபறக்க நன்கு ஆற்றப்பட்ட தேநீர். மிகப் பெரிய வாழையிலையில் வடை, தோசை, இட்லிப் பண்டங்களை மெய்த்தோற்றத்தை விஞ்சிய வண்ணங்களில் வரைந்து கோயம்புத்தூர் வழிப்போக்கர்களை நாவூறச் செய்துள்ளார் சிங்கப்பூர் ஓவியர் யிப் யூ சோங், 55.
செம்பவாங் வட்டாரத்தின் கேன்பரா கிரசென்டில் உள்ள வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழக (வீவக) அடுக்குமாடி வீட்டில் தீ மூண்டதில் ஒருவர் மாண்டார்.
சிங்கப்பூர் விமானக் காட்சியின் முதல் நான்கு நாள்களில் கிட்டத்தட்ட 60,000 வர்த்தக வருகையாளர்கள் வந்திருந்ததாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
குறைந்த சேவை, உணவு விலையேற்றம் ஆகியவை இருந்தபோதும், கணிப்புகளை முறியடித்து பயனீட்டாளர் வாங்கும் பொருள்களின் விலை ஜனவரி மாதத்தில் குறைந்துள்ளது.