வெஸ்ட்லைட் உட்லண்ட்ஸ்

சிங்கப்பூரில் நேற்று (ஏப்ரல் 26) 45 பேருக்குக் கிருமி பாதிப்பு உறுதிசெய்யப்பட்டது. ‘வெஸ்ட்லைட் உட்லண்ட்ஸ்’ தங்குவிடுதியைச் சேர்ந்த பங்ளாதேஷ் ஊழியர் ...
சிங்கப்பூரில் வெஸ்ட்லைட் உட்லண்ட்ஸ் வெளிநாட்டு ஊழியர் தங்குவிடுதியில் கிருமித்தொற்றுக்கு ஆளான 19 வெளிநாட்டு ஊழியர்களில் பெரும்பாலானோர் கடல்துறையில் ...
வெஸ்ட்லைட் உட்லண்ட்ஸ் தங்குவிடுதியில் வசிக்கும் வெளிநாட்டு ஊழியர்களில் 17 பேருக்கு கொவிட்-19 கிருமித்தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சு ...
சிங்கப்பூரில் வெஸ்ட்லைட் உட்லண்ட்ஸ் வெளிநாட்டு ஊழியர் தங்குவிடுதியில் வசிக்கும் மேலும் 11 ஊழியர்களுக்கு கொரோனா கிருமித்தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது....