#சிங்கப்பூர் #மலேசியா

சிங்கப்பூர் துணைப் பிரதமர் லாரன்ஸ் வோங் மலேசிய மன்னர் சுல்தான் அப்துல்லா அகமது ஷாவை இன்று சந்தித்தார். இரு நாடுகளும் கொண்டுள்ள அணுக்கமான உறவை இருவரும்...
'ஃபுட்பாண்டா' செயலியில் கடைக்காரரிடம்10 கோரிக்கைகளை முன் வைத்த வாடிக்கையாளர்
புனித வெள்ளி (ஏப்ரல் 15) அன்று தொடங்கிய வாரயிறுதியில் உட்லண்ட்ஸ் சோதனைச்சவாடியில் நீண்ட வரிசைகள் காணப்பட்டன. சிங்கப்பூருக்கும் மலேசியாவுக்கும் ...
முழுமையாக கொவிட்-19 தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்ட சிங்கப்பூரர்கள், நிரந்தரவாசிகள், நீண்டகால அனுமதி பெற்றவர்கள் ஆகியோர், இனி தரை வழி சிங்கப்பூருக்குள் ...