ஆசிய விளையாட்டு

ஆற்றல்மிக்க இளம் விளையாட்டு வீரர்களை அடையாளம் கண்டு, தொடக்க நிலையிலிருந்தே அவர்களுக்கு ஆதரவளிக்கும் புதிய ‘ஸ்பெக்ஸ் பொடென்ஷியல்’ திட்டத்துக்கு 48 இளம் வீரர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர்.
தான் பொதுவாகப் பங்கேற்காத பெண்கள் 400 மீட்டர் ஓட்டப் பந்தயத்தில் போட்டியிட்டுள்ளார் சிங்கப்பூர் வீராங்கனை சாந்தி பெரேரா.
கார்த்திக் தேவராஜ் தனது 13வது வயதில் காற்பந்து, கூடைப்பந்து போன்ற விளையாட்டுகளுக்குப் பதிலாக ‘யோ-யோ’ விளையாட்டின் மீது நாட்டம் கொண்டார்.
ஹாங்ஜோ: சீனாவின் ஹாங்ஜோ நகரில் நடைபெற்ற இவ்வாண்டு ஆசிய விளையாட்டுகளின் கடைசி தங்கப் பதக்கங்களை சீனா, தைவான், ஜப்பான் ஆகியவை வென்றுள்ளன.
உலகிலேயே ஆசியாதான் ஆகப் பெரிய கண்டம்.அந்தக் கண்டத்தில் உள்ள ஆக சிறிய நாடுகளில் சிங்கப்பூர் ஒன்று.