கொவிட்-19 தொற்று தாக்கத்தால் கடந்த ஈராண்டுகளாக பினாங்கு மாநிலத்தில் தைப்பூச விழா மிதமான அளவில் கொண்டாடப்பட்டது. அரசாங்கக் கட்டுப்பாடுகள் ஏதும் ...
இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் களை கட்டியது மலேசியாவின் பத்துமலைத் தைப்பூசத் திருவிழா.  காத்திருந்த பக்தர்களும் சுற்றுப் பயணிகளும் ...