சமூக சேவை

துடிப்புடன் மூப்படைதல் நிலையங்களில் கலைகள் மற்றும் கைத்தொழில்கள், ‘பிங்கோ’ விளையாட்டுகள், உடற்பயிற்சி வகுப்புகள் ஆகியவை பொதுவாக வழங்கப்படுவதுண்டு.
லாப நோக்கமற்ற அமைப்புகளை ஒருங்கிணைக்கும் புதிய சமூக மையம் ஒன்று இவ்வாண்டின் நவம்பர் இறுதியில் திறக்கத் திட்டமிடப்பட்டு உள்ளது.
வசிப்பிடம் இல்லாது பொது இடங்களில் படுத்து தூங்குவோர், மனநலப் பிரச்சினைகளால் அவதியுறுபவர்கள் போன்ற எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடியவர்களுக்கு வேலை தேடித் தர சில அமைப்புகள் ஒன்றிணைந்து செயல்படுகின்றன.
‘ஆட்டிசம்’ எனப்படும் தொடர்புத்திறன் குறைபாட்டினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பெரியவர்களுக்கு ஆதரவு வழங்க ஆர்வம் கொண்ட நிறுவனங்களுக்காகப் பொது வரவேற்புத் தினங்களை ஐந்து முகவைகள் நடத்த இருக்கின்றன.
சிறுபான்மை இனத்தவராக அல்லது சமயத்தவராக இருந்தாலும் சிங்கப்பூரில் ஒவ்வொருவருக்கும் குரல் உள்ளது என்று ஆத்மார்த்தமாய் நம்புவதாக திரு சந்திர மோகன் மருதன், 59, தெரிவித்திருக்கிறார்.