சமையல்

மல்லித்தூள் தடவிய குறும்பாட்டு வறுவல்

படத்தில் இருக்கும் இறைச்சிப் பதார்த்தம் உங்களை நாவூர வைக்கிறதா? வறுவலுக்குத் தேவையானவை:  குறும்பாட்டு இறைச்சி - 3 துண்டுகள் (Racks) இஞ்சி...

பிரெஞ்ச் டோஸ்ட் சமையல் குறிப்பு

பிரெஞ்ச் டோஸ்ட் என்பது எளிய முறையில் தயாரிக்கும் சுகமான காலை உணவு. முட்டை கலவையில் ரொட்டியை நனைத்து, தோசைக்கல்லில் சுட்டு, தேன் அல்லது சீனியைத் தூவி...