இணைய மோசடி

திருமணமான 50 வயது லிம் கெக் ஹோங், இணையத்தில் அறிமுகமான ‘கெல்வின் லின்’ எனும் ஆடவர்மேல் காதல் கொண்டார்.
போப் பிரான்சிஸ் வரும் செப்டம்பர் மாதம் 11ஆம் தேதி சிங்கப்பூருக்கு வருகிறார். அவர் செப்டம்பர் 13ஆம் தேதி வரை சிங்கப்பூரில் இருப்பார் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆசியான் அறக்கட்டளை, தெற்காசிய நாடுகளின் மின்னிலக்கக் கல்வியறிவு, விழிப்புணர்வு, தயார்நிலை விகிதங்கள் குறித்த ஆய்வறிக்கையை அண்மையில் வெளியிட்டுள்ளது.
$7 மில்லியனுக்கும் அதிகமான தொகை பறிபோன மோசடிச் சம்பவங்களில் ஈடுபட்டவர்கள் என்ற சந்தேகத்தின்பேரில் 276 பேர் விசாரணை செய்யப்படுகின்றனர்.
மாலை நேரங்களில் காணொளி விளையாட்டுகளின் மூலம் இளைப்பாறுவது இணையத்தள வடிவமைப்பாளராகப் பணியாற்றும் திரு இங் ஜியா ஸியாங்கின் வழக்கம். ஆனால் 2021ல் ஒரு மாலை வேளை விதிவிலக்கானது.