சான் சுன் சிங்

பெய்ஜிங்: உலகப் பொருளியல் நிலவரத்தின் நிச்சயமற்ற நிலையிலும் சிங்கப்பூரும் சீனாவும் இன்னும் அதிகமானவற்றை உள்ளடக்கிய, மீள்திறன் கொண்ட விநியோகத் தொடரை இணைந்து உருவாக்க இயலும் என்று பொதுச் சேவைக்குப் பொறுப்பு வகிக்கும் அமைச்சர் சான் சுன் சிங் தெரிவித்து உள்ளார்.
பொதுமக்கள் கூர்ந்து கவனிப்பதால் ஏற்படக்கூடிய நெருக்குதல்கள் இருந்தாலும் நேர்மையாகவும் நம்பிக்கையுடனும் பணியாற்ற வேண்டும் என்று பொதுச் சேவையைச் சேர்ந்த 153,000 ஊழியர்களிடம் கல்வி அமைச்சர் சான் சுன் சிங் வலியுறுத்திக் கூறியுள்ளார்.
அமெரிக்கப் பாடகி டெய்லர் ஸ்விஃப்ட்டின் உள்ளூர் ரசிகர்களுக்குக் கல்வி அமைச்சர் சான் சுன் சிங் சவால் விடுத்திருக்கிறார்.
தொடக்கப் பள்ளி மாணவர்கள் வீட்டிலிருந்து கற்கும் நடைமுறையை மேலும் நீட்டிப்பது குறித்து அடுத்த சில நாள்களில் முடிவெடுக்கப்படும் என்று கல்வி அமைச்சர் ...
பாதுகாப்பு, நம்பிக்கை, இல்லம் போன்ற பள்ளிச்சூழல் உணர்வுகளை இழக்காமல் பள்ளிகளின் பாதுகாப்புத் தேவைகள் சமநிலைப்படுத்தப்படும் என்று கல்வி அமைச்சர் சான் ...