#கொவிட்-19 #covid-19 #சிங்கப்பூர் #பயணம்

எல்லைக் கட்டுப்பாடுகளைத் தளர்த்தியுள்ள ஐரோப்பிய நாடுகளிலும் அமெரிக்காவிலும் விமானப் பயணத் துறை மீண்டும் வரைம் நிலையில் ஆசியப் பொருளியல்களில் தேக்கநிலை...
அமெரிக்க நோய் கட்டுப்பாட்டுத், தடுப்பு நிலையம், சிங்கப்பூரின் கொவிட்-19 பரிசோதனைத் தரவுகளின் தொடர்பில், அதன் சுகாதார அமைச்சுடன் சேர்ந்து பணியாற்றி ...
சிங்கப்பூர் மேற்கொண்டு வரும் கொவிட்-19 கண்காணிப்புச் சோதனைகளின் எண்ணிக்கை தெரியாததால்தான், இங்கு பயணம் செய்வதைத் தவிர்க்கும்படி அமெரிக்க நோய் ...
ஓமிக்ரான் பரவலால் மீண்டும் பல நாடுகள் தங்கள் எல்லைக் கட்டுப்பாடுகளை மாற்றி வருவதைத் தொடர்ந்து, விமானப் பயணங்களை ரத்து செய்ய அல்லது தள்ளிப் போட ...
சிங்கப்பூர்வாசிகள் இன்றிலிருந்து (டிசம்பர் 16) இத்தாலிக்குச் சுற்றுப்பயணமாகச் செல்ல முடியாது. அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி 31ஆம் தேதி வரை இந்தத் தடை நடப்பில் ...