லாரன்ஸ் வோங்

கொவிட்-19 தொற்றை எதிர்கொள்ள அமைக்கப்பட்ட அமைச்சுகள்நிலை பணிக்குழு, மருத்துவ நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளைச் சார்ந்திருப்பதில்லை என்ற சிங்கப்பூர் ஜனநாயகக் கட்சித் தலைவர் பால் தம்பையாவின் (வலது) கூற்றை தேசிய வளர்ச்சி அமைச்சர் லாரன்ஸ் வோங் (இடது) மறுத்திருக்கிறார். படங்கள்: தொடர்பு, தகவல் அமைச்சு, ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

கொவிட்-19 தொற்றை எதிர்கொள்ள அமைக்கப்பட்ட அமைச்சுகள்நிலை பணிக்குழு, மருத்துவ நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளைச் சார்ந்திருப்பதில்லை என்ற சிங்கப்பூர் ஜனநாயகக் கட்சித் தலைவர் பால் தம்பையாவின் (வலது) கூற்றை தேசிய வளர்ச்சி அமைச்சர் லாரன்ஸ் வோங் (இடது) மறுத்திருக்கிறார். படங்கள்: தொடர்பு, தகவல் அமைச்சு, ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

பால் தம்பையாவின் கருத்து அடிப்படை ஆதாரமற்றது, தவறானது: அமைச்சர் லாரன்ஸ் வோங்

கொவிட்-19 தொற்றை எதிர்கொள்ள அமைக்கப்பட்ட அமைச்சுகள்நிலை பணிக்குழு, மருத்துவ நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளைச் சார்ந்திருப்பதில்லை என்ற சிங்கப்பூர் ஜனநாயகக்...

கட்டுப்பாடுகள் எப்போது தளர்த்தப்படும் என்பது குறித்து சிங்கப்பூரர்களுக்கு பின்னர் தெரியப்படுத்தப்படும் என்று அமைச்சர் லாரன்ஸ் வோங் தெரிவித்தார். படம்: தொடர்பு, தகவல் அமைச்சு

கட்டுப்பாடுகள் எப்போது தளர்த்தப்படும் என்பது குறித்து சிங்கப்பூரர்களுக்கு பின்னர் தெரியப்படுத்தப்படும் என்று அமைச்சர் லாரன்ஸ் வோங் தெரிவித்தார். படம்: தொடர்பு, தகவல் அமைச்சு

அமைச்சர்: சமூக அளவில் கிருமிப் பரவல் குறைந்தால் விதிகள் தளர்த்தப்படலாம்

கொரோனா கிருமித்தொற்று சமூக பரவல் எண்ணிக்கை குறைந்தால் வீடுகளிலிருந்து பலகாரங்கள் செய்யும் தொழிலுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள தடை தளர்த்தப்படலாம் என்று...

சிங்கப்பூரில் கொரோனா கிருமிப்பரவலை கையாளும் அமைச்சுகள்நிலை பணிக்குழுவுக்குத் தலைமை தாங்கும் அமைச்சர்களுள் ஒருவரான திரு லாரன்ஸ் வோங், இந்தக் கொள்ளைநோயைக் கையாளுவதற்காக மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளுக்காக சுகாதாரப் பராமரிப்பு ஊழியர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்து இன்று (மார்ச் 25) நாடாளுமன்றத்தில்  பேசியபோது, உரையைத் தொடர முடியாமல் கண்ணீர் விட்டு அழுதார். படம், காணொளி: GOV.SG

சிங்கப்பூரில் கொரோனா கிருமிப்பரவலை கையாளும் அமைச்சுகள்நிலை பணிக்குழுவுக்குத் தலைமை தாங்கும் அமைச்சர்களுள் ஒருவரான திரு லாரன்ஸ் வோங், இந்தக் கொள்ளைநோயைக் கையாளுவதற்காக மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளுக்காக சுகாதாரப் பராமரிப்பு ஊழியர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்து இன்று (மார்ச் 25) நாடாளுமன்றத்தில்  பேசியபோது, உரையைத் தொடர முடியாமல் கண்ணீர் விட்டு அழுதார். படம், காணொளி: GOV.SG

(காணொளி): நாடாளுமன்றத்தில் கண்ணீர் விட்டு அழுத சிங்கப்பூர் அமைச்சர்

சிங்கப்பூரில் கொரோனா கிருமிப்பரவலை கையாளும் அமைச்சுகள்நிலை பணிக்குழுவுக்குத் தலைமை தாங்கும் அமைச்சர்களுள் ஒருவரான திரு லாரன்ஸ் வோங், இந்தக்...