ராசிபலன்

சிம்மம்

இன்றைய பலன்:

சிம்மம் பெரியவர்களின் ஆலோசனைகளை

மீறிச் செயல்பட வேண்டாம். இல்லையெனில் வீண் கஷ்ட நஷ்டங்களை எதிர்கொள்வீர்கள். நட்பு ரீதியில் உதவிகள் கிடைக்கும். அதே சமயம் தனித்துச் செயல்படவும் தயங்கக் கூடாது.

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 4, 7.

நிறம்: வெண்மை, பச்சை.

வார பலன் : 25-10-2020 முதல் 31-10-2020 வரை

அன்­புள்ள சிம்ம ராசிக்­கா­ரர்­களே,

வரு­டக் கோள்­க­ளான குரு ராசிக்கு 5ஆம் இடத்­தி­லும், சனீஸ்­வ­ரன் 6ஆம் இடத்­தி­லும் சிறப்­பாக சஞ்­ச­ரிக்­கின்­றன. 2ஆம் இட சுக்­கி­ரன், 3ஆம் இட சூரி­யன், புதன் நற்­ப­லன்­க­ளைத் தரு­வர். 4ஆம் இட கேது, 7ஆம் இட சந்­தி­ரன், 10ஆம் இட ராகு­வால் நல­மில்லை. 8ஆம் இடம் வந்து அங்கு வக்ர நிலை­யில் சஞ்­ச­ரிக்­கும் செவ்­வா­யால் சங்­க­டங்­கள் இருக்­கும்.

நினைத்­ததைச் சாதிக்­கும் வரை ஓயா­த­வர்­கள் என உங்­க­ளைக் குறிப்­பி­ட­லாம். இவ்­வா­ரம் ஆத­ர­வுக் கிர­கங்­க­ளின் எண்­ணிக்கை சற்றே குறை­வாக இருந்­தா­லும் கவ­லைப்­பட வேண்­டாம். உங்­க­ளுக்­குத்­தான் குரு, சனி­ப­லம் இருக்­கி­றதே. அவர்­க­ளின் அரு­ளால் சக்­கைப்­போடு போட­லாம். அடுத்­து­வ­ரும் நாள்­களில் உங்­க­ளது தனித்­தி­ற­மை­கள் பளிச்­சி­டும். என்­னால் எதை­யும் சாதிக்க முடி­யும் என்ற தன்­னம்­பி­ககை மேலோங்­கும். ஈடு­படும் காரி­யங்­கள் பல­வற்றை முதல் முயற்­சி­யில் கச்­சி­த­மாக முடித்து ஆதா­யங்­க­ளை­யும் பாராட்­டு­க­ளை­யும் பெறு­வீர்­கள். சிறு தடை­கள் முளைக்­க­லாம் என்­றா­லும் அவற்­றைச் சமா­ளித்­தி­ட­லாம். நண்­பர்­கள் நல்­லு­றவு பாராட்­டு­வர். இச்­ச­ம­யம் நெருக்­க­மா­ன­வர் என்­றா­லும்கூட பண விவ­கா­ரங்­களில் ஈடு­ப­டா­மல் இருப்­பது நல்­லது. வர­வு­கள் சிறப்­பாக இருக்­கும். பிற­ருக்கு உத­வும் வகை­யில் பொரு­ளா­தார ரீதி­யில் தெம்­பாக இருப்­பீர்­கள். மற்­ற­படி உடல்­ந­ல­னில் சிறு குறை­யும் இல்லை. குடும்­பத்­தா­ரும் நல­மாக வலம்­வ­ரு­வர். பணி­யா­ளர்­க­ளுக்கு உய­ர­தி­கா­ரி­க­ளின் பாராட்­டு­கள் கிட்­டும். வெளி­நாட்­டுத் தொடர்­பு­டைய வியா­பா­ரி­கள் புது ஒப்­பந்­தத்­தில் கையெ­ழுத்­தி­டும் வாய்ப்­புண்டு. வார இறு­தி­யில் செலவு­கள் அதி­க­ரிக்­கும். இச்­ச­ம­யம் பணம் தண்­ணீ­ராய் கரை­யக்­கூ­டும்.

குடும்­பத்­தார் இடையே ஒற்­றுமை இருக்­கும். உடன்­பி­றந்­தோ­ரின் ஆத­ரவு கிட்­டும்.

அனு­கூ­ல­மான நாட்­கள்: அக்­டோ­பர் 25, 26.

அதிர்ஷ்ட எண்­கள்: 4, 8.