ராசிபலன்

சிம்மம்

இன்றைய பலன்:

சிம்மம் அவசரப்பட்டு புதுப் பொறுப்புகளை ஏற்பதைவிட முன்பே திட்டமிட்ட பணிகளில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. இன்று சிறு தடைகளைப் பொருட் படுத்த வேண்டாம். மாலைக்குள் எல்லாம் சாதகமாகும்.

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 3.

நிறம்: ஊதா, வெண்மை.

வார பலன் : 13-06-2021 முதல் 19-06-2021 வரை

அன்­புள்ள சிம்ம ராசிக்­கா­ரர்­களே,

இவ்­வா­ரம் உங்­கள் ராசிக்கு 11ஆம் இடத்­தில் கால்­ப­திக்­கும் சூரி­ய­னின் இட­மாற்­றம் சிறப்­பாக அமை­யும். இங்­குள்ள சுக்­கி­ர­னும் நலம்­பு­ரி­வார். 6ஆம் இட சனி, 7ஆம் இட குரு, 10ஆம் இட புதன் ஆகி­யோ­ரின் அரு­ளைப் பெற­லாம். 4ஆம் இட கேது, 10ஆம் இட ராகு, 12ஆம் இட சந்­தி­ரன், செவ்­வா­யால் நல­மில்லை.

எத்­த­கைய சூழ்­நி­லை­யி­லும் மன உறுதி குலைந்­து­வி­டா­மல் தைரி­ய­மா­கச் செயல்­ப­டக்கூடி­ய­வர்­கள் என உங்­க­ளைக் குறிப்­பி­ட­லாம். இவ்­வா­ரம் ஐந்து கிர­கங்­க­ளின் ஆத­ரவு மட்­டுமே கிடைத்­தி­ருந்­தா­லும், குரு, சனி­ய­ருள் இருப்­ப­தால் எதற்­கா­க­வும் கவ­லைப்­ப­டத் தேவை­யில்லை. இவ்­வா­ரம் உங்­க­ளது எண்­ணம்­போல் சில விஷ­யங்­கள் நடந்­தே­றும் வாய்ப்­புண்டு. நீண்ட நாள் விருப்­பங்­கள் கைகூ­ட­லாம். உங்­களை விட்டு வில­கிச் சென்­ற­வர்­கள் இப்­போது உங்­கள் அன்பு நாடி வரக்­கூ­டும். மறை­முக எதி­ரி­களும் எதிர்ப்­பு­களும் இல்­லாத சூழ்­நி­லை­யில் வெற்றி நடை போட­லாம். அடுத்து வரும் நாள்­களில் உங்­க­ளது மன­தில் புதுத்­தெம்பு பிறக்­கும். தன்­னம்­பிக்கை அதி­க­ரிக்­கும். காரிய வெற்­றிக்­காக சிறந்த செயல்­திட்­டங்­க­ளைத் தீட்டி வேக­மா­கச் செயல்­ப­டு­வீர்­கள். உங்­க­ளது முயற்­சி­கள் திரு­வி­னை­யா­கும். கடந்த காலத்­தில் தடை­பட்ட பணி­களை இப்­போது தூசு­தட்டி மீண்­டும் முயற்­சி செய்யலாம். புது முயற்­சி­களில் ஈடு­ப­டு­வ­தில் தவ­றில்லை. எனி­னும் அனு­ப­வ­சா­லி­க­ளி­டம் உரிய ஆலோ­ச­னை­க­ளைப் பெற்­றுச் செயல்­ப­டு­வது நல்­லது. மங்­கல காரி­யங்­களில் இருந்த தடை­கள் வில­கும். உடல்­ந­ல­னில் சிறு குறை­யும் இல்லை. வரு­மான நிலை சிறப்­பாக இருக்­கும். பணி­யா­ளர்­களும் வியா­பா­ரி­களும் ஏற்­றம் காண்­பர். வார இறு­தி­யில் வீண் செல­வு­கள் அதி­க­ரிக்­கும்.

இல்லறத்தில் இனிமை இருக்கும். உடன்பிறந்தோர் நல் ஆதரவு நல்குவர்.

அனு­கூ­ல­மான நாட்­கள்: ஜூன் 13, 15.

அதிர்ஷ்ட எண்­கள்: 2, 4.