ராசிபலன்

மீனம்

இன்றைய பலன்:

மீனம் ஆதாயங்கள் கிடைக்கும் என்பதற்காக சிரமமான பணிகளில் ஈடுபடுவதோ, வீண் அலைச்சல் களை மேற்கொள்வதோ கூடாது. இன்று உழைப்புக்குரிய ஓய்வு எடுப்பது முக்கியம். எதிர்பாராத இடத்தில் வரவுகள் கிடைப்பது உற்சாகம் தரும்.

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 7.

நிறம்: அரக்கு, பச்சை

வார பலன் : 28-11-2021 முதல் 04-12-2021 வரை

அன்­புள்ள மீன ராசிக்­கா­ரர்­களே,

சனி­ப­க­வான் உங்­கள் ராசிக்கு 3ஆம் இடத்­தில் சஞ்­ச­ரிக்­கும் அமைப்பு பிர­மா­தம் என­லாம். 3ஆம் இட ராகு, 9ஆம் இட கேது, சூரி­யன், 10ஆம் இட சுக்­கி­ரன், புதன் மேன்­மை­யான பலன்­க­ளைத் தரு­வார்­கள். 7ஆம் இட சந்­தி­ரன், 8ஆம் இட செவ்­வாய், 12ஆம் இட குரு ஆகிய அமைப்­பு­கள் சாத­க­மாக இல்லை.

கட­மையே கண்­ணா­கச் செயல்­படும் உழைப்­பா­ளி­கள் நீங்­கள். கால­மும் சூழ்­நி­லை­யும் சாத­க­மாக இருப்­ப­தால் தற்­போது நீங்­கள் உற்­சா­க­நடை போட­லாம். மன­தில் நல்ல சிந்­த­னை­கள் தோன்­றும். புதிய வாய்ப்­பு­கள் தேடி­வ­ரும் நேர­மிது. கவ­னம் சித­றா­மல், திட்­ட­மிட்­டுச் செயல்­பட்­டீர்­கள் எனில் ஆதா­யங்­களை அள்­ள­லாம். இவ்­வா­ரம் உங்­க­ளது செய­லாற்­ற­லும் வேக­மும் சுற்றி இருப்­ப­வர்­களை வியக்கவைக்­கும். ஏற்­றுக்­கொண்ட பொறுப்­பு­க­ளைச் செவ்­வனே நிறை­வேற்­றி­டு­வீர்­கள். பணித்­த­டை­கள், எதி­ரி­கள் வகை­யி­லான இடை­யூ­று­க­ளால் உங்­களை அசைக்­கக்­கூட முடி­யாது. ‘சக­ல­கலா வல்­ல­வர்’ என்று மெச்­சிக்­கொள்­ளும் வகை­யில் உங்­க­ளு­டைய செயல்­பாடு இருக்­கும். புது நண்­பர்­கள் கிடைப்­பார்­கள். வரு­மான நிலை நன்­றாக இருக்­கும். தனிப்­பட்ட, குடும்­பத்­தா­ரின் தேவை­கள் நிறை­வே­றும். புதுப்­பொ­ருள்­க­ளின் சேர்க்கை உண்­டா­கும். உடல்­ந­லம் குறித்த கவலை வேண்­டாம். வீண் அலைச்­ச­லைக் குறைத்­துக் கொள்­ள­வும். பணி­யா­ளர்­களும் வியா­பா­ரி­களும் உழைப்­புக்­கு­ரிய வளர்ச்­சி­யைக் காண்­பர். எதி­லும் அதிக முத­லீ­டு­கள் கூடாது. சிறு தூரப் பய­ணங்­கள் இனிக்­கும் அனு­ப­வங்­க­ளைத் தரும். வார இறு­தி­யில் புதுச் சங்­க­டங்­கள், எதிர்ப்­பு­கள் முளைக்­க­லாம். இச்­ச­ம­யம் ஒரு­சி­லரை உங்­க­ளது கண்­கா­ணிப்பு வளை­யத்­தில் வைத்­தி­ருப்­பது நல்­லது.

குடும்­பத்­தில் புரிந்­து­ணர்வு அதி­க­ரிக்­கும். பிள்­ளை­கள் பெருமை சேர்ப்­பர்.

அனு­கூ­ல­மான நாள்­கள்: நவம்­பர் 28, 30.

அதிர்ஷ்ட எண்­கள்: 4, 8.