ராசிபலன்

மீனம்

இன்றைய பலன்:

மீனம் நெருக்கமான நண்பர்களுடன் இணைந்து செயல்படுவதில் தவறில்லை. அதேசமயம் முக்கிய பொறுப்புகளில் முடிவெடுப்பது நீங்களாக மட்டுமே இருக்க வேண்டும். எதிர்பாராத ஆதாயங்கள் கிடைக்கலாம்.

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 6, 8.

நிறம்: ஊதா, வெண்மை.

வார பலன் : 05-07-2020 முதல் 11-07-2020 வரை

அன்­புள்ள மீன ராசிக்­கா­ரர்­களே,

சனி­ப­க­வான் ராசிக்கு 11ஆம் இடத்­தில் சிறப்­பாக வீற்­றி­ருக்­கி­றார். 4ஆம் இடம் வரும் புத­னின் இட மாற்­றம் சிறப்­பா­னது. 3ஆம் இட சுக்­கி­ரன், 10ஆம் இட சந்­தி­ரன் நற்­ப­லன்­க­ளைத் தரு­வார்­கள். ஜென்ம ஸ்தான செவ்­வாய், 4ஆம் இட ராகு, சூரி­யன், 10ஆம் இட கேது, குரு­வால் நல­மில்லை.

சாமர்த்­தி­ய­மான பேச்­சால் பல­வற்­றைச் சாதித்­துக்­கொள்­ளும் புத்­தி­சா­லி­கள் நீங்­கள். தற்­போ­தைய கிரக அமை­ப்பைப் பார்த்­த­பி­றகு சற்றே அடக்கி வாசிப்­பது நல்­லது என்­பது புரிந்­தி­ருக்­கும். அதற்­காக எது­வுமே உருப்­ப­டி­யாக, சாத­க­மாக நடக்­காது என்ற முடி­வுக்கு வர­வேண்­டாம். இவ்­வா­ரம் உடல்­ந­லம் திருப்­தி­க­ரமாக இருக்­கும். திட்­ட­மிட்ட வேலை­களை ஓடி­யாடி முடிக்­கும் அள­வுக்கு தெம்­பாக உணர்­வீர்­கள். அதே­ச­ம­யம் குடும்­பத்­தார் நல­னில் கூடு­தல் கவ­னம் தேவை. இவ்­வா­ரம் எங்­கும் எதி­லும் தடை­கள் என்ற நிலைமை காணப்­படும். மறு­பக்­கம் பணி­கள் குவிந்­தி­ருக்­கும். எதை முத­லில் செய்­வது, எதை பிறகு கவ­னிப்­பது என முடி­வெ­டுக்க இய­லா­மல் திண­று­வீர்­கள். போதாத குறைக்கு சுற்­றி­யி­ருக்­கும் சில­ரும் வீண் தொல்­லை­களை ஏற்­ப­டுத்­து­வர். அனைத்­தை­யும் சமா­ளித்­துப் பொறுப்­பு­களை நிறை­வேற்­று­வ­தற்­குள் போதும் போதும் என்­றா­கி­வி­டும். பொரு­ளா­தார ரீதி­யில் பெரி­தாக மாற்­றம் ஏதும் வந்­து­வி­டாது. வழக்­க­மான வர­வு­கள், அதற்­கேற்ற செல­வு­கள் என்று நாட்­கள் நக­ரும். உபரி வரு­மா­னத்­துக்கு முயற்­சிப்­பதை விட சிக்­க­னம் காப்­பது நல்­லது. சிறு பய­ணங்­கள் ஆதா­யம் தரும். புது முயற்­சி­கள் வேண்­டாம். பணி­யா­ளர்­களும் வியா­பா­ரி­களும் மத்­தி­மப் பலன்­க­ளைப் பெறு­வர். வார இறு­தி­யில் தடை­கள் குறைந்­தி­ருக்­கும். தடைப்­பட்ட பணி­கள் முன்­னேற்­றம் காணும்.

இல்லறத்தில் இனிமை இருக்கும். கணவன், மனைவி இடையே அன்பு பெருகும்.

அனு­கூ­ல­மான நாட்­கள்: ஜூலை 5, 7.

அதிர்ஷ்ட எண்­கள்: 1, 4.