ராசிபலன்

மீனம்

இன்றைய பலன்:

மீனம் பிறருக்காக விட்டுக்கொடுக்க நினைக்கிறீர்கள் எனில் அது நல்ல பண்புதான். எனினும், இதன் காரணமாக உங்கள் தனிப்பட்ட பணிகள் தடைபடு கிறது எனில் அவ்வாறு செய்யாமல் இருப்பது நல்லது. புது வரவுகள் கிடைக்கலாம்.

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 5

நிறம்: நீலம், வெண்மை

வார பலன் : 02-10-2022 முதல் 08-10-2022 வரை

அன்­புள்ள மீன ராசிக்­கா­ரர்­களே,

ஜென்ம ராசிக்கு 10ஆம் இடத்­தில் உல­வும் சந்­தி­ரன் அருள்­பார்வை வீசு­வார். 3ஆம் இட செவ்­வாய், 11ஆம் இட சனீஸ்­வ­ரன் ஏற்­றம் தரு­வர். ராசி­யி­லுள்ள குரு, 2ஆம் இட ராகு, 7ஆம் இட சுக்­கி­ரன், புதன், சூரி­யன், 8ஆம் இட கேது ஆகி­யோ­ரின் மங்­க­லத்­தன்மை கெடும்.

வேக­மும் விவே­க­மும் ஒருங்கே அமை­யப் பெற்­ற­வர்­கள் என உங்­க­ளைக் குறிப்­பி­ட­லாம். இவ்­வா­ரம் உங்­க­ளுக்­கு­ரிய பொறுப்­பு­கள் அதி­க­ரிக்­கும். வழக்­க­மான சிறு தடை­கள் இருக்­க­லாம் என்­றா­லும் உங்­க­ளது தனிப்­பட்ட திற­மை­க­ளால் அவற்­றைச் சமா­ளித்து வெற்றி காண்­பீர்­கள். புது முயற்­சி­களில் நம்­ப­க­மான­வர்­க­ளு­டன் இணைந்து செயல்­ப­ட­லாம். அடுத்து வரும் நாள்­களில் உங்­க­ளது உடல்­ந­லம் சிறப்­பாக இருக்­கும். நாள் முழு­வ­தும் உழைத்­தா­லும் சோர்வு தட்­டாது. இவ்­வா­ரம் உங்­க­ளது வரு­மான நிலை­யில் எந்­தக் குறை­யும் இருக்­காது. வர­வு­கள் சர­ள­மா­கக் கிடைக்­கும். செல­வு­க­ளுக்­குப் பஞ்­ச­மில்லை. ஒரு­பக்­கம் மங்­கல செல­வு­கள் இருக்­கும் எனில், மறு­பக்­கம் வீண் விர­யங்­கள் ஏற்­ப­ட­லாம். உற­வி­னர்­கள் உங்­க­ளி­டம் சில உத­வி­களை எதிர்­பார்க்­கக்­கூ­டும். நண்­பர்­கள் நல்­லு­றவு பாராட்­டு­வர். புதிய நட்­பு­கள் கிடைக்­க­லாம். அவர்­க­ளு­டன் வீண் நெருக்­கம் பாராட்­டா­மல் இருப்­பது நல்­லது. குறிப்­பாக பண விவ­கா­ரங்­களில் கவ­னம் தேவை. சொத்­து­கள், மங்­க­லப் பேச்­சு­களில் நிதா­னம் தேவை. வழக்­கு­களில் திடீர் திருப்­பு­முனை உண்­டா­கும். பணி­யா­ளர்­க­ளின் திற­மை­கள் பளிச்­சி­டும். சுய­தொ­ழில் புரி­யும் வியா­பா­ரி­க­ளுக்கு உரிய உத­வி­கள் கிடைத்­தி­டும். வார இறு­தி­யில் நல்ல மனி­தர்­க­ளின் நட்பு கிடைத்­தி­டும். அவர்­க­ளு­டன் நட்பு பாராட்டலாம்.

குடும்­பத்­தில் இருந்த பிரச்­சி­னை­கள் நீங்கி அமைதி திரும்­பும். உடன்­பி­றந்­தோர் ஆத­ர­வுண்டு.

அனு­கூ­ல­மான நாள்­கள்: அக்­டோ­பர் 3, 5

அதிர்ஷ்ட எண்­கள்: 3, 9