ராசிபலன்

மீனம்

இன்றைய பலன்:

மீனம் உதவி செய்வதாகக் கூறிக்கொண்டு ஒருசிலர் உங்களை கவிழ்க்க முயற்சிக்கலாம். அத்தகையவர்களின் இனிக்கும் வார்த்தைகளில் ஏமாற வேண்டாம். புதிய பொறுப்புகள் தேடி வரலாம்.

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 7.

நிறம்: ஊதா, வெளிர்மஞ்சள்.

வார பலன் : 20-09-2020 முதல் 26-09-2020 வரை

அன்­புள்ள மீன ராசிக்­கா­ரர்­களே,

மாதக் கோள்­க­ளான புதன் ராசிக்கு 8ஆம் இடத்­தி­லும், சுக்­கி­ரன் 5ஆம் இடத்­தி­லும் சஞ்­ச­ரித்து அனு­கூ­லங்­க­ளைத் தரு­கின்­றன. 9ஆம் இட கேது, 11ஆம் இட சனீஸ்­வ­ரன் யோகப் பலன்­க­ளைத் தரு­வார்­கள். 2ஆம் இட செவ்­வாய், 4ஆம் இட ராகு, 7ஆம் இட சூரி­யன், 8ஆம் இட சந்­தி­ரன், 10ஆம் இட குரு­வின் சஞ்­சா­ரம் சாத­க­மாக இல்லை.

தோல்­வி­க­ளைக் கண்டு துவ­ளா­மல் வெற்­றியை நோக்கி நக­ரக்­கூ­டி­ய­வர்­கள் நீங்­கள். தற்­போது சில கிர­கங்­கள் சாத­க­மற்று இருந்­தா­லும் சனி­ப­க­வா­னின் ஆத­ர­வைப் பெற்­றி­ருக்­கி­றீர்­கள். இவ்­வா­ரம் உடல்­நலம் சிறப்­பாக இருக்­கும். உங்­கள் இயல்­புக்­கேற்ப சுறு­சு­றுப்­பா­கச் செயல்­ப­டு­வீர்­கள். குடும்­பத்­தா­ரின் ஆரோக்­கி­யம் திருப்தி தரும். காரி­யத் தடை­கள் அதி­க­ரிப்­ப­தால் எந்­தப் பணி­யை­யும் சுல­பத்­தில் முடிக்க இய­லாது. வழக்­க­மான, சாதா­ரண பணி­க­ளி­லும்­கூட அடுத்­த­டுத்து தடை­கள் உண்­டா­வது சலிப்­பைத் தரும். இதென்ன வீணாய்ப் போன பிழைப்பு என உங்­களில் சிலர் புலம்ப நேரி­டும். நட்பு மற்­றும் உறவு வட்­டா­ரங்­கள் கண்­டும் காணா­மல் ஒதுங்கி நிற்­பது வருத்­த­ம­ளிக்­கும். எனி­னும் எதிர்­பா­ராத சில உத­வி­க­ளைப் பெறு­வீர்­கள். தெய்வ அரு­ளால் வார இறு­திக்­குள் பொறுப்­பு­களை நிறை­வேற்­று­வீர்­கள் என நம்­ப­லாம். வரு­மா­னம் திருப்தி தரும். மறு­பக்­கம் செல­வு­களோ வரி­சை­கட்டி நிற்­கும். புது முயற்­சி­களில் அவ­ச­ரம் கூடாது. பய­ணங்­கள் சோடை போகும். வழக்­கு­கள் இழுத்­த­டிக்­கும். மங்­க­ளச் செல­வு­கள் உண்­டா­கும். பணி­யா­ளர்­களும் வியா­பாரிகளும் யாரை­யும் பகைத்­துக்­கொள்­ளக் கூடாது. வார இறுதியில் சாத­க­மான திருப்­பங்­களை எதிர்­கொள்­வீர்­கள். இச்­ச­ம­யம் தடை­களும் சங்­க­டங்­களும் குறை­யும்.

வீட்­டில் சிறு சல­ச­லப்­பு­கள் தோன்றி மறை­யும். கண­வன் மனைவி இடையே புரி­தல் அதி­க­ரிக்­கும்.

அனு­கூ­ல­மான நாட்­கள்: செப்­டம்­பர் 21, 22.

அதிர்ஷ்ட எண்­கள்: 1, 5.