ராசிபலன்

தனுசு

இன்றைய பலன்:

தனுசு கூடுமானவரை தனித்துச் செயல்படுங் கள். எனினும் நல்ல ஆலோசனைகளை ஏற்பதில் தயக்கம் கூடாது. நீண்ட நாள் முயற்சிகளில் சில முன்னேற்றம் காண்பது உற்சாகம் அளிக்கும். முக்கிய சந்திப்புகள் சாதகமாகும்.

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 7.

நிறம்: வெண்மை, பச்சை.

வார பலன் : 16-01-2022 முதல் 22-01-2022 வரை

அன்­புள்ள தனுசு ராசிக்­கா­ரர்­களே,

ஆண்­டுக்­கோ­ளான ராகு ராசிக்கு 6ஆம் இடத்­தில் சஞ்­ச­ரிக்­கும் அமைப்பு சிறப்­பா­னது. 2ஆம் இட புதன், சுக்­கி­ரன் நற்­ப­லன்­க­ளைத் தரு­வர். இங்­குள்ள சூரி­யன், சனி­யால் நல­மில்லை. ராசி­யி­லுள்ள செவ்­வாய், 3ஆம் இட குரு, 7ஆம் இட சந்­தி­ரன், 12ஆம் இட கேது­வின் ஆத­ர­வில்லை.

சவால்­களை எதிர்­கொண்டு சாதித்­துக்­காட்­டும் தைரி­ய­சா­லி­கள் நீங்­கள். அடுத்து வரும் நாள்­களில் உங்­க­ளு­டைய இந்த இயல்­புக்­கேற்ப செயல்­பட்­டீர்­கள் எனில் உங்­க­ளது வாழ்க்­கை­யோட்­டத்­தில் எந்­தச் சிக்­க­லும் எழாது. வேலைப்­பளு அதி­க­ரிக்­கும் நேர­மிது. எந்­நே­ர­மும் ஏதா­வது ஒரு பணி­யில் மூழ்கி இருப்­பீர்­கள். அதிக உழைப்பு, முனைப்பு ஆகி­யவை இல்­லா­மல் பொறுப்­பு­களை நிறை­வேற்ற இய­லாது. உங்­க­ளது செயல் திட்­டங்­களும் ஆற்­ற­லும் பல­ரால் பாராட்­டப்­படும். எனி­னும் தேடி­வ­ரும் புதுப் பொறுப்­பு­களை ஏற்­ப­தில் அவ­ச­ரம் வேண்­டாம். உத­வி­களை எதிர்­பார்க்க வேண்­டாம். தேடி­வந்து தோள் கொடுப்­ப­வர்­க­ளைப் புறக்­க­ணிக்­க­வும் கூடாது. உங்­களில் சிலர் குல­தெய்வ வழி­பா­டு­க­ளைச் செய்­வது நன்மை பயக்­கும். தற்­போது வரு­மான நிலை மன­நி­றைவு தரும். வர­வுக்­கும் செல­வு­க­ளுக்­கும் சரி­யாய் இருக்­கும். உடல்­ந­லம் லேசா­கப் பாதிக்­கப்­ப­ட­லாம். உரிய மருத்­துவ ஆலோ­ச­னை­க­ளைப் பெறு­வது அவ­சி­யம். மங்­க­லப் பேச்­சு­கள் சாத­க­மா­கும். சொத்­து­கள் வாங்­கும் விற்­கும் நட­வ­டிக்­கை­க­ளால் ஆதா­யம், செல­வு­கள் என இரண்­டும் உண்டு. பணி­யா­ளர்­களும் வியா­பா­ரி­களும் சாத­க­மான சூழ­லில் கச்­சி­த­மா­கச் செய­லாற்­று­வர். வார இறு­தி­யில் நீண்­ட­நாள் முயற்­சி­கள் கைகூ­டும் வாய்ப்­புண்டு. இச்­ச­ம­யம் பிற­ரது விவ­கா­ரங்­களில் தலை­யி­டா­தீர்­கள்.

குடும்­பத்­தில் இயல்புநிலை நீடிக்­கும். பிள்­ளை­கள் வகை­யில் புதுச்­செ­ல­வு­கள் உண்­டா­கும்.

அனு­கூ­ல­மான நாள்­கள்: ஜன­வரி 21, 22.

அதிர்ஷ்ட எண்­கள்: 2, 7.