ராசிபலன்

தனுசு

இன்றைய பலன்:

தனுசு கையிருப்புக்கு ஏற்ப எதையும் திட்டமிடப் பாருங்கள். இன்று சற்றே அசந்தாலும் சில தவறுகள் நிகழ்ந்துவிடக்கூடும். எனவே முக்கியப் பணிகளில் இரட்டிப்பு கவனம் வேண்டும். ஒருசிலருக்கு உபரி வருமானம் கிடைக்கலாம்.

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3.

நிறம்: பச்சை, அரக்கு.

வார பலன் : 02-05-2021 முதல் 08-05-2021 வரை

அன்­புள்ள தனுசு ராசிக்­கா­ரர்­களே,

வரு­டக் கோளான ராகு, மாதக்­கோள்­க­ளான சுக்­கி­ரன் மற்­றும் புதன் ராசிக்கு 6ஆம் இடத்­தில் ஒன்­று­கூடி சஞ்­ச­ரிக்­கும் அமைப்பு சிறப்­பா­னது. ராசி­யி­லுள்ள சந்­தி­ரன் நலம்­பு­ரி­வார். 2ஆம் இட சனி, 3ஆம் இட அதி­சார குரு, 5ஆம் இட சூரி­யன், 7ஆம் இட செவ்­வாய், 12ஆம் இட கேது­வின் ஆத­ரவு கிடைக்­க­வில்லை.

நல்­ல­வர்­க­ளைத் தேடிச்­சென்று ஆத­ர­வ­ளிக்­கக்­கூ­டிய பண்­பா­ளர்­கள் நீங்­கள். தற்­போது முக்­கிய கிர­கங்­க­ளின் ஆத­ரவு இல்லை என்­ப­தால் அடக்கி வாசிப்­பது நல்­லது என்­பதை உணர்ந்­தி­ருப்­பீர்­கள். இவ்­வா­ரம் எது­வும் எளி­தில் கைகூ­டி­வி­டாது. உடனே எல்­லாம் போய்­விட்­டது என புலம்­பு­வ­தில் அர்த்­த­மில்லை. தெய்­வம் துணை நிற்­கும் என்­ப­தால் திட்­ட­மிட்­டுச் செயல்­பட்­டால் சில­வற்­றைச் சாதிக்­க­லாம். அடுத்து வரும் நாள்­களில் வரு­மான நிலை ஏற்­றம் காண வாய்ப்­பில்லை. வழக்­க­மான தொகை­கள் கிட்­டும் எனில் செல­வு­களும் வழக்­கம்­போ­லவே அமைந்­தி­டும். சில­ருக்கு சேமிப்­பு­கள் கரை­யக்­கூ­டும். உழைப்­புக்­கு­ரிய ஆதா­யங்­கள் கேட்­டால்­தான் கிடைக்­கும். இவ்­வி­ஷ­யத்­தில் கோட்டை விட்டு விடா­தீர்­கள். பணி­கள் குவிந்­தி­ருக்­கும் நேர­மிது. சில சம­யங்­களில் சாண் ஏறி­னால் முழம் சறுக்­கும். தடை­கள் முற்­று­கை­யி­டும். எனி­னும் விடா­மு­யற்­சி­யு­டன் செயல்­பட்­டால் முக்­கிய பொறுப்­பு­களை நிறை­வேற்றி நற்­பெ­ய­ரைத் தக்­க­வைக்­க­லாம். புது முயற்­சி­கள், பய­ணங்­கள் மங்­க­லப் பேச்­சுக்­கள் ஆகி­ய­வற்­றில் நிதா­னப்­போக்கு தேவை. சிறு உபா­தை­கள் தோன்றி மறை­யக்­கூ­டும். பணி­யா­ளர்­களும் வியா­பா­ரி­களும் அடக்கி வாசிப்­பது நல்­லது. வார இறு­தி­யில் சூழ்­நிலை சாத­க­மாக மாறும். தடை­பட்ட பணி­கள் முன்­னேற்­றம் காணும்.

குடும்­பத்­தில் முளைக்­கும் சிறு பிரச்­சி­னை­கள் பெரி­தா­கா­த­வாறு பார்த்­துக்கொள்­வது நல்­லது.

அனு­கூ­ல­மான நாள்­கள்: மே 7, 8.

அதிர்ஷ்ட எண்­கள்: 3, 9.