ராசிபலன்

தனுசு

இன்றைய பலன்:

தனுசு ஏற்றம் தரும் நாள். தடைகளோ குழப்பங்களோ இன்றி திட்டமிட்ட பணிகளைச் செய்து முடிப்பீர்கள். உங்களுடைய கச்சிதமான செயல்பாட்டுக்குரிய பாராட்டுகள் தேடி வரும். மாலைக்குள் திடீர் வரவுகளைப் பெற்றிடுவீர்கள்.

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 4, 9.

நிறம்: பச்சை, இளஞ்சிவப்பு.

வார பலன் : 28-02-2021 முதல் 06-03-2021 வரை

அன்­புள்ள தனுசு ராசிக்­கா­ரர்­களே,

வரு­டக் கோளான குரு­வும் மாதக் கோளான புத­னும் ராசிக்கு 2ஆம் இடத்­தில் சஞ்­ச­ரித்து மகத்­தான பலன்­க­ளைத் தரு­கின்­றன. 3ஆம் இட சுக்­கி­ரன், சூரி­யன், 6ஆம் இட ராகு, செவ்­வாய், 10ஆம் இட சந்­தி­ரன் ஆகி­யோ­ரின் அருள் கிடைத்­தி­டும். 2ஆம் இட சனி, 12ஆம் இட கேது­வால் நல­மில்லை.

அனை­வ­ரை­யும் அன்­பால் அர­வ­ணைக்­கக்­கூ­டிய பண்­பா­ளர்­கள் நீங்­கள். தற்­போது சனீஸ்­வ­ரன் சாத­க­மாக இல்லை என்­பது உண்­மை­தான். அதே­ச­ம­யம் குரு­வின் அரு­ளால் சிக்­கல்­களை சமா­ளித்து நடை­போ­டு­வீர்­கள் என எதிர்­பார்க்­க­லாம். அடுத்து வரும் நாள்­களில் பேச்­சைக் குறைத்து காரி­யத்­தி­லேயே கவ­ன­மாய் இருக்க வேண்­டும். என்­ன­தான் கச்­சி­த­மாக திட்­டங்­க­ளைத் தீட்­டி­னா­லும் அவற்­றைச் செயல்­ப­டுத்­து­வ­தில் எதிர்­பா­ராத தவ­று­கள் நிக­ழக்­கூ­டும். எனவே, ஆதா­யங்­க­ளுக்கு ஆசைப்­பட்டு அதிக பொறுப்­பு­க­ளைச் சுமக்க வேண்­டாம். மாறாக, எளிதான அனு­ப­வ­முள்ள பொறுப்­பு­களை மட்­டும் ஏற்­கப் பாருங்­கள். வரு­மா­னம் சற்றே அதி­க­ரிக்­கும். எதிர்­பா­ராத தொகை­கள் சில வந்து சேரும். மறு­பக்­கம் செல­வு­கள் கட்­டுப்­பட்­டி­ருப்­பது நிம்­ம­தி­ய­ளிக்­கும். புது முயற்­சி­கள், சொத்­து­கள் தொடர்­பான முயற்­சி­களில் ஈடு­ப­ட­லாம். வழக்­கு­களில் சாத­க­மான போக்கு நில­வும். மங்­க­லப் பேச்­சு­கள் சிறு தடை­களை மீறி வளர்­மு­க­மாய் அமை­யும். உடல்­ந­லம் பொது­வாக நன்­றாக இருக்­கும் என்­றா­லும் சில­ருக்கு சிறு உபா­தை­கள் தோன்றி மறை­யக்­கூ­டும். பணி­யா­ளர்­களும் வியா­பா­ரி­களும் உழைப்­புக்­கு­ரிய வளர்ச்­சி­யைக் காண்­பர். வார இறு­தி­யில் புதுச்­சங்­க­டங்­கள் ஏற்­ப­டக்­கூ­டும் என்­ப­தால் பண விவ­கா­ரங்­க­ளைத் தவிர்க்­க­வும். மேலும் புதியவர்களுடன் வீண் பேச்சு வளர்க்க வேண்டாம்.

இல்­ல­றச் சக்­க­ரம் இனிதே சுழ­லும். பிள்­ளை­க­ளின் புத்­திக்­கூர்மை சிறக்­கும்.

அனு­கூ­ல­மான நாள்­கள்: மார்ச் 1, 2.

அதிர்ஷ்ட எண்­கள்: 2, 5.